DISC kleuren en temperament

Welke kleur heeft jouw persoonlijkheid? Ben je rood, groen, geel of blauw?

Vele mensen hebben al eens gehoord van de DISC analyse. Met behulp van deze analyse krijg je meer inzicht in je eigen persoonlijkheid/temperament en dat van een ander. Maar wat betekenen de kleuren en wat is jouw temperament? In dit blog zal het worden toegelicht.


Wat is de DISC analyse

Bij een DISC analyse horen kleuren die passen bij een bepaald temperament. DISC is een persoonlijkheidstest die ontwikkelt is door de psycholoog William Moulton Marston. Er zijn veel bedrijven die hiermee werken. De letters staan voor:

  • Dominantie
  • Invloed 
  • Stabiliteit
  • Conformisme

Alhoewel wij mensen niet simpelweg in één hokje te plaatsen zijn is vaak te zien dat een bepaald temperament het meest naar boven komt. 

Door het invullen van een vragenlijst krijg je meer inzicht in jouw gedrag. Wanneer meerdere mensen hier een beter beeld van hebben kunnen zij met elkaar in gesprek gaan. Dit kan de samenwerking en het onderlinge begrip voor elkaar aanzienlijk vergroten. Teambuilding en onderlinge communicatie binnen een organisatie verbeteren.

4 DISC stijlen

De DISC Kleuren en temperamenten

De bovengenoemde temperamenten hebben elk hun eigen kleur, dit maakt het gemakkelijker in gebruik en beter te onthouden. Dominantie heeft de kleur rood, Invloed is geel, Stabiliteit is groen en Conformisme is blauw. 


Rood - Dominant

Mensen met dit temperament zijn pro-actief, resultaatgericht, besluitvaardig en direct. Ze willen graag domineren, zijn kritisch en geven verantwoordelijkheid niet graag uit handen. 


Geel - Invloed

Mensen met deze kleur zijn inspirerend, enthousiast, positief ingesteld, overtuigend en makkelijke praters.

Ze hebben hierdoor ook een grote behoefte aan een positieve benadering, erkenning en complimenten.


Groen - Stabiliteit

Iedereen met een stabiel temperament heeft een overwegend groene persoonlijkheid. Ze zijn geduldig, bescheiden, begripvol en stabiel. Ze stellen zich dienstbaar op en kunnen zichzelf hierdoor (te veel) wegcijferen. Ook hebben ze tijd nodig voor veranderingen.


Blauw - Conformiteit

Mensen met een blauwe persoonlijkheid zijn analytisch, perfectionistisch, nauwkeurig en houden van vaste procedures. 

Ze nemen hun beslissing op basis van hun ratio, emoties spelen hierbij geen rol. 


Inzicht krijgen in jouw gedrag kan je niet alleen in je zakelijke leven voordelen opleveren, ook in je privéleven kan deze kennis je in de interactie met anderen een meerwaarde opleveren. Wil ook jij gaan werken met de DISC analyse? Meld je dan gratis een bij ons DISC platform. DISC Benelux kan jou in slechts één trainingstraject helpen een volwaardige trainer, consultant of coach te worden. Doe je voordeel met onze ruim 25 jaar aan kennis en ervaring.


Reactie plaatsen