laptop DISC training

DISC Team rapportage

logo DISC BENELUX
UNIEK, BETROUWBAAR EN OBJECTIEF
logo DISC BENELUX
HERKENNEN EN 

ONTDEKKEN

logo DISC BENELUX
JE IDEALE 

WERKPLEK

DISC Materiaal

Vanuit een DISC-analyse wordt een rapportage opgemaakt. Een rapportage waarin jij jezelf herkent en ontdekt. Wat je kunt verwachten is een uniek, betrouwbaar en objectief beeld van jouw gedrag. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in gedrag wat natuurlijk tot jou komt en het gedrag die zich voordoet in een bepaalde omgeving.                    

Deze 7 koppen gaan jou persoonlijke inzichten geven binnen het rapport:

  

✓ algemene gedragskenmerken;

✓ je sterke punten;

✓ je motivaties;

✓ de ideale werkplek;

✓ communicatietips;

✓ potentiële gebieden voor ontwikkeling;

✓ stijlgrafieken.


logo DISC BENELUX

We hebben 4 verschillende DISC 

groep rapporten beschikbaar

1.) DISC groep grafieken: Deze geven duidelijk alle DISC grafieken weer (basis en respons stijl) voor elk lid van de geselecteerde groep.

2.) DISC geïntegreerde gedrag stijlen: Brengen in kaart hoe elk lid van de groep scoort op intensiteit van elk van de 12 geïntegreerde gedrag stijlen.

3.) DISC team rapport: Dit rapport van 20 pagina’s biedt verschillende snapshots van het team; inclusief een gecombineerd overzicht van de verschillende gedragsstijlen binnen het team en waar elke persoon valt in het DISC wiel.

4.) DISC team wiel: Zet iedereen in een specifieke groep in het DISC wiel.


Deze groepsrapporten zijn GRATIS en kunnen op elk gewenst moment, in elke hoeveelheid, gegenereerd worden vanaf je online account.

Ook werken met DISC Analyse via ons platform?
Maak een gratis account aan