Het DISC model vs andere persoonlijkheidsmodellen

Het DISC model vs andere persoonlijkheidsmodellen

Er zijn verschillende modellen die het ons mogelijk maken om gedragingen en persoonlijkheden beter te begrijpen en deze in te delen in categorieën. Dergelijke modellen zijn altijd een momentopname en geen harde vaststaande feiten. In dit blog zullen we een aantal andere persoonlijkheidsmodellen vergelijken met het DISC model.


Wat zijn persoonlijkheidsmodellen?

Persoonlijkheidsmodellen bestaan uit tests die de persoonlijkheidsstijlen van mensen definiëren. Ze worden graag in het bedrijfsleven gebruikt tijdens de werving van nieuwe medewerkers, teambuilding, zelfinzicht en persoonlijke ontwikkeling, conflict hantering, stress management en carrièreontwikkeling.

Dankzij de kennis van uiteenlopende persoonlijkheidsstijlen kan er meer begrip ontstaan voor verschillend gedrag, denkwijzen, emoties en drijfveren. Hierdoor wordt de samenwerking sterk verbeterd doordat gedrag beschreven en in categoriën kan worden onderverdeeld. Medewerkers kunnen beter bij elkaar stijl aansluiten en elkaar aanvullen en versterken. 


Het DISC model

Het DISC-model is een van de meest bekende en toegepaste modellen. Dit model categoriseert gedragsstijlen in vier hoofdcategorieën: 

 • Dominant (D)
 • Invloedrijk (I)
 • Stabiel (S)
 • Conformiteit (C)

Het DISC-model wordt vaak gebruikt in zakelijke contexten voor teambuilding, communicatietraining en leiderschapsontwikkeling. Het is eenvoudig te begrijpen en biedt praktische inzichten in gedrag.

Naast het DISC-model zijn er ook nog andere persoonlijkheidsmodellen zoals onder andere het Myers-Briggs Type Indicator (MBTI), het Big Five Persoonlijkheidsmodel en het Enneagram Persoonlijkheidssysteem.

Verschil disc en drijfveren

MBTI

Het MBTI ofwel Myers-Briggs Type Indicator is gebaseerd op de theorie van Carl Jung. Hij veronderstelt dat er 4 psychologische functies zijn: denken, voelen, gewaarwording en intuïtie. In andere woorden: 

 • Extraversion (E) ten opzichte van Introversion (I)
 • Sensing (S) ten opzichte van Intuition (N)
 • Thinking (T) ten opzichte van Feeling (F)
 • Judging (J) ten opzichte van Perceiving (P)

Het is een gedetailleerd model dat zich voornamelijk richt op de cognitieve processen achter het gedrag. Dit model wordt regelmatig gebruikt voor persoonlijke ontwikkeling en teambuilding. Niet iedereen heeft echter evenveel vertrouwen in de wetenschappelijke geldigheid van dit moment.


Big Five

Het Big Five model bestaat uit 5 persoonlijkheidsdimensies (OCEAN):

 • Openheid
 • Conscientiousness
 • Extraversion
 • Agreeableness
 • Neuroticism

Het Big Five model is een empirisch onderbouwd model dat regelmatig wordt gebruikt in academisch onderzoek. Het richt zich minder op gedrag en meer op persoonlijkheid. Het vertelt meer over iemands emotionele stabiliteit, zorgvuldigheid, en openheid.


Enneagram Persoonlijkheidssysteem

In het Enneagram model wordt er onderscheid gemaakt in maar liefst negen verschillende persoonlijkheidstypen. Ieder type kent zijn eigen unieke eigenschappen en motivaties. 

 • De Perfectionistische
 • De Helper
 • De Prestatiegerichte 
 • De Individualistische 
 • De onderzoeker
 • De Loyalistische 
 • De Levensgenieter
 • De Bazige
 • De Vreedzame

Dit model benadrukt vooral de drijfveren en angsten die het gedrag kunnen beïnvloeden. Het wordt graag gebruikt voor persoonlijke groei en meer zelfbewustzijn. Met behulp van dit model kunnen diepgaande inzichten en motivaties worden verkregen die zowel persoonlijk als professioneel kunnen worden toegepast. Het geeft inzicht in de sterke punten, valkuilen en groeimogelijkheden. 

DISC Materiaal - training certificering

Het DISC model vs de genoemde modellen

Het DISC-model is in vergelijking met modellen zoals MBTI en het Enneagram relatief eenvoudig te gebruiken, begrijpen en toe te passen. Dit maakt het zeer aantrekkelijk voor bedrijven.

Wanneer je op zoek bent naar een model dat zich specifiek richt op gedrag dan is het DISC-model ideaal.  MBTI en het Enneagram richten zich namelijk op meer brede persoonlijkheidskenmerken. Dat maakt de laatste twee ideale modellen voor persoonlijke groei en zelfbewustzijn terwijl het DISC model vaak wordt gebruikt voor praktische toepassingen zoals teambuilding, communicatietraining, werving en leiderschap.

De keuze voor een model hangt dus af van het specifieke doel en de context waarin het moet worden toegepast.

Wil jij efficiënt aan de slag? Pas dan de DISC-methode toe in jouw werkveld. Of je nu de communicatie wilt verbeteren, met cliënten aan de slag wil gaan, succesvol wilt onderhandelen, het ideale team wilt opzetten of simpelweg het beste uit je werknemers wilt halen, dan is DISC de ideale tool voor jou. 


Maak optimaal gebruik van je kennis over de verschillende DISC profielen. Schrijf je vandaag nog in voor een training om jouw DISC certificering te behalen. Na het afronden van de training kun je DISC meteen effectief inzetten. Deze training is ideaal voor trainers & coaches, loopbaanbegeleiders, HR-professionals, adviseurs, consultants en recruitment.


Reactie plaatsen