arrow_drop_up arrow_drop_down
Kan je persoonlijkheid veranderen gedurende je leven?
12 mei 2016 

Kan je persoonlijkheid veranderen gedurende je leven?

In tegenstelling tot populaire en professionele overtuigingen zijn persoonlijkheden op 25-jarige leeftijd niet in beton gegoten, zo blijkt uit nieuw onderzoek. Sterker nog, het oude gezegde over dat mensen steeds wijzer worden met ouderdom zou wel eens waar kunnen zijn volgens het Amerikaanse onderzoek, waarbij vijf grote persoonlijkheidseigenschappen werden onderzocht. Sanjay Srivastava en zijn collega’s ondervroegen meer dan 130,000 mensen over belangrijke persoonlijkheidseigenschappen die bekend staan als de “Grote Vijf”: consciëntieusheid, inschikkelijkheid, neuroticisme (emotionaliteit), openheid en extraversie. Deze eigenschappen zijn niet afhankelijk van factoren zoals stemming, zegt Srivastava, nu psycholoog aan Stanford University in Californië. Veel psychologen geloven dat deze vijf belangrijke kenmerken fundamenteel genetisch bepaald zijn en dat ze na de leeftijd van 25 niet veranderen of slechts heel langzaam veranderen. Maar het onderzoek wijst niet alleen uit dat mensen blijven veranderen na het bereiken van deze mijlpaal; op sommige manieren veranderen ze zelfs meer. "We hebben een mengelmoes gevonden van verschillende patronen waarop mensen veranderen,” vertelde Srivastava tegen New Scientist. “Over het algemeen werden mensen beter in het omgaan met de ups en downs van het leven. In het bijzonder werden ze ontvankelijker en zorgzamer [naarmate ze ouder werden].”

Werk en familie

Het team onderzocht de vijf belangrijkste eigenschappen bij mensen tussen de 21-60 jaar via het internet, met behulp van standaard psychologietests. Hierbij zaten persoonlijkheidstesten zoals “Vind je Star Wars tweeling.” Ze vergeleken de resultaten met andere onderzoeken die niet via het internet plaatsvonden  om zich er van te verzekeren dat hun resultaten representatief waren. Het team ontdekte dat neuroticisme (emotionaliteit) bij vrouwen afnam naarmate ze ouder werden, maar niet bij mannen. Openheid nam ook iets af voor beide geslachten. Ze ontdekten ook dat mensen in de twintig een groeispurt doormaakten in consciëntieusheid – dat te maken heeft met organisatie en de vaardigheid om met taken om te gaan. Inschikkelijkheid, dat met affectie en warmte te maken heeft, verbeterde bij de meeste mensen in de dertig. Srivastava, die het onderzoek leidde toen hij nog op de University of California in Berkeley werkte, zei dat het team dacht dat veranderingen in consciëntieusheid en inschikkelijkheid wellicht te koppelen zijn aan veranderingen op het werk en in hun familie. “Mensen in de twintig komen doorgaans net kijken in het echte leven en gaan snel vooruit. Daarbij gaan ze in hun persoonlijke leven verbintenissen aan,” zei hij. “Inschikkelijkheid valt samen met wanneer mensen een gezin stichten.”
Reactie plaatsen