ONLINE MODULES (stap 2)

In de online modules worden de volgende onderwerpen behandeld:

Module 1: Wat is DISC gedragsstijl?

 • De vier primaire DISC stijlen: Dominant, Invloed, Stabiel en Consciëntieus

Module 2: Hoe kun je iedere DISC stijl herkennen?

 • Herkennen van taakgericht en mensgericht gedrag
 • Herkennen van Introvert en extravert gedrag
 • Identificeren van elk van de vier DISC-stijlen

Module 3: Het beschrijven van de vier DISC-stijlen

 • Inleiding tot de “D” stijl
 • Inleiding tot de “I” stijl
 • Inleiding tot de “S” stijl
 • Inleiding tot de “C” stijl
 • Samenvatting van de DISC-stijlen

Module 4: Aanpassingsvermogen met alle vier de DISC-stijlen

 • Wat is aanpassingsvermogen?
 • Aanpassing van jouw tempo
 • Aanpassing van jouw prioriteit
 • Aanpassing aan de “D” stijl
 • Aanpassing aan de “I” stijl
 • Aanpassing aan de “S” stijl
 • Aanpassing aan de “C” stijl
 • Samenvatting van aanpassingsvermogen

Module 5: Samenstellen en bouwen van effectieve teams

 • Bouwen Effectieve Teams
 • Hoe de vier stijlen reageren op elkaar in groepsdynamieken

Module 6: Leiderschap en de vier DISC-stijlen

Communiceren met elkaar:
 • Wanneer jij de “D” bent en anderen de “D”
 • Wanneer jijde “I” bent en anderen de “I”
 • Wanneer jij de “S” bent en anderen de “S”
 • Wanneer jij de “C” bent en anderen de “C”
 • Hoe help je de vier DISC-stijlen om beslissingen te nemen?
 • Hoe motiveer je elke DISC-stijl?
 • Hoe complimenteer je elke DISC-stijl?
 • Hoe coach je elke DISC-stijl?
 • Hoe corrigeer je elke DISC-stijl?
 • Hoe delegeer je aan elke DISC-stijl?
 • Hoe erken je elke DISC-stijl?

KLASSIKALE TRAINING (stap 8)

In de ééndaagse klassikale training leer je:

 • Stappenplan voor het bespreken van het DISC-rapport
 • Gespreksstijlen voor effectieve communicatie
 • Toepasbaarheid verschillende teamrapporten
 • Inzicht in menselijk gedrag
 • Sterkte en zwakke kanten van mensen in kaart te brengen en bespreekbaar te maken
 • Mensen beter met elkaar te laten communiceren
 • Andere gedragsstijlen in te schatten
 • Waar professionele – en persoonlijke groei mogelijk is om talenten te versterken
 • Je cliënt meer zelfkennis te bieden
 • De profielen van leden van teams, afdelingen en organisaties in kaart te brengen
 • Een universele taal te spreken
 • DISC-grafieken te interpreteren
 • DISC toe te passen in de praktijk d.m.v. coaching-sessies en case studies

Na afloop van de DISC certificering

 • Kun je DISC-instrumenten effectief inzetten binnen je vakgebied
 • Kom je snel tot de kern met je klant, omdat deze zich in het profiel (h)erkent voelt
 • Bereik je meer met specialistisch advies, omdat je je cliënt persoonlijk raakt
 • Heb je handvatten om samenwerking en effectiviteit binnen teams te verbeteren
 • Weet je de juiste kandidaten te selecteren en goed personeel te motiveren en te binden